sunterizm Kullanıcısının Şatıştaki İçerikleri

Türk Vatandaşlığının Kaybı Halleri

1475 kelime / 140 ₺
zoom_in

Adalet ve Eşitlik

672 kelime / 60 ₺
zoom_in

Hukuk Kurallarının Yaptırımları

2645 kelime / 160 ₺
zoom_in